Werken met kinderen is mijn passie.
Het vertellen van verhalen, het in gesprek gaan met woorden en door

verwerking is een werkvorm die mij en de kinderen veel brengt.


Verhalen brengen op diverse manieren


Godly Play

Goldyplay is een Bijbelverhalen vertelmethode ontstaan door Maria Montessori en haar kijk op het onderwijs.
Jerome Berryman (predikant en theoloog) heeft de Godly Play methode verder doorontwikkeld. Zie voor meer informatie: 
https://www.godlyplay.nl/

Als gecertificeert verteller vertel ik Godly Play verhalen op scholen en in de kindercatechese op mijn werk bij de Sint Franciscusparochie Apeldoorn.

https://sintfranciscusparochie.com/


Verhalenverteller
Op de vertelacademie heb ik de basis- en verdiepingscursus verhalen vertellen gedaan en daarna nog vele workshops van de leerroute ''verhalen vertellen aan kinderen.'' In vieringen en op de scholen kan ik hiermee verhalen vertellen en kinderen (en volwassenen) meenemen in de wonderlijke wereld van allerei genres aan verhalen. Meer weten over de vertelacademie zie
https://www.vertelacademie.nl/


Poppenspel

Voor de video's “Kleine Uil wordt wijs” (geschreven door Marjet de Jong) ben ik één van de poppenspelers (Kleine uil en Mara).
Kleine uil wordt wijs kan worden in gezet op scholen, in de kerk of thuis om met kinderen Bijbelverhalen te beleven samen met Kleine Uil, Joes en Mara.
Joes en Mara hebben geen kennis van de verhalen uit het grote boek van de moeder van Uil, maar door Uil leren ze deze verhalen kennen en beleven ze allerlei avonturen. Zie voor de filmpjes
https://kleineuilwordtwijs.nl/


Schrijven

Voor de methode Houvast op School schrijf ik verhalen, lessen en vieringen voor de Middenbouw en Onderbouw van het primaironderwijs.

https://www.houvastopschool.nl/


Bijbelverhalenvertelplek “De Verwondering”
Deze Bijbelverhaalvertelplek is ontstaan uit een pioniersplek van de PKN, waarvan ik één van de medepioniers mocht zijn. Inmiddels zijn de Godly Play vertellers die bij deze plek zijn aangesloten verenigd tot een intervisiegroep waarin verhalen worden verteld en geschreven geinspireerd op de methode Gody Play.


Opleiding en ervaring

Verhalenverteller en Theoloog

  • Fontys Hogeschool Theologie, richting Didaktiek (lesbevoegdheid 2e graad docent Levensbeschouwing 2012)
  • Godly Play gecertificeerd verteller (2014). Vertelproject op scholen sinds 2016 tot heden.
  • Vertelacademie basis- en verdiepingscursus en diverse workshops waaronder “vertel driedaagse vertellen aan kinderen, vertellen met poppen en Bijbelverhalen vertellen.”
  • Werkzaam als medewerker kindercathechese vanaf 2014 in de Sint Franciscusparochie Apeldoorn.

 

Publicaties die meer vertellen over wie ik ben en wat ik doe:
https://www.godlyplay.nl/interview-met-mariska-litjes/

https://www.vertelacademie.nl/opleidingen/cursisten-leerroute/mariska-litjes

https://kleineuilwordtwijs.nl/meer-over-de-makers/

https://www.emmaus-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2019/01/OpWeg-jrg-48-nr04-11-01-2019-lr-dff.pdf


Meer weten? Stuur gerust een e-mail!
Mariska Litjes
info@verhalenbeleven.nl

"Alles wat gebeurd is kan je alleen met verhalen verklaren" 

(Kader Abdolah)