Projecten/ werkzaamheden

  • Kind- en jeugdwerker catecheet bij parochies: Als catecheet ben ik werkzaam om het speerpunt  Kind & Kerk in de Emmaüsparochie en de Franciscus Clara parochie inhoud te geven. Ik initieer en coördineer activiteiten voor kinderen en jongeren. Daarnaast ondersteun ik pastores en vrijwilligers in het kind- en jeugdwerk in deze parochie. Tot de activiteiten behoren: kinderwoorddiensten, kindervertelvieringen, gezinsvieringen, peuter/kleutervieringen, tiener activiteiten, uitstapjes, voorbereidingstraject eerste communie en vormsel, ouderavonden,  kerk en schoolvieringen en begeleiden van kloosterbezoeken (Taizé Frankrijk en Casealla Hilversum)
  • Project verhalen vertellen op basisscholen: Als Godly Play verhalenvertel kom ik op katholieke basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep en SKBG.  Een bijbelverhaal wordt met eenvoudig beeldmateriaal op een rustige meditatieve manier verteld, waarna een gesprek plaats vindt op filosofische wijze. De kinderen kunnen aansluitend creatief aan de slag met beschikbare materialen. In de kring wordt de vertelsessie afgesloten. Het project heeft tot doel de kinderen bekender te maken met bijbelverhalen, hun natuurlijke spiritualiteit te prikkelen en bij te dragen aan de identiteitvorming van de school en de leerkracht daarin te ondersteunen. 
  • Verteller en voorzitter van Verhalen vertelplek  “de Verwondering” : "De Verwondering” is een verhalenvertelplek wat huisvesting heeft in de de 3Ranken in Apeldoorn. Op deze plek kun je op creatieve wijze een bijbelverhaal beleven.  www.verwondering-apeldoorn.nl
  •  
  • Mede auteur van de website www.kinderwoorddienst.nl  De website is een initaitief van Adveniat  www.adveniat.nl
  • Mede auteur van de godsdienstmethode Houvast:. www.houvastopschool.nl
  • mede pionier De Vuurplaats Apeldoorn. Een pioniersplek met activiteiten ter verbinding en inspiratie voor jonge mensen. http://www.devuurplaatsapeldoorn.nl
  • Verhalenverteller. Ik volg de Leerroute verhalen vertellen aan kinderen bij de Vertelacademie in Utrecht. Daar heb ik de basiscursus en de verdiepingscursus en diverse workshops gedaan. Ik vertel verhalen op scholen en evenementen.