Houvast op school

Vanaf 1 september komt er een nieuwe digitale godsdienst methode online www.houvastopschool.nl.
Samen met een aantal mede auteurs schrijf ik voor groep 5/6 aan deze nieuwe methode. 
Deze methode geeft een lesopbouw waarin elke week een bijbelverhaal en elke maand een Heilige( zoals Sint Maarten, Franciscus , Sint Nicolaas e.a.)  centraal staat. 
Navertellingen van het Bijbelverhaal, suggesties voor vragen (verhelderingsvragen, ervaringsvragen en levensbeschouwelijke vragen) en ideeën voor verwerkingen kunt u vinden bij Houvast op school.